Ayat2 Al-qur'an Penangkal Sihir

Diposting oleh Ajiehermawan pada 16:59, 16-Mei-12

Di: DO'A DAN HADITS


Qâla lahum Mûsâ alqû mâ antum mulqûn, falamma alqu qala Musa mâ ji 'tum bihis sihru innallaha
sayubthiluhu, innallaha la yushlihu 'amalal mufsidîn,
wa yuhiqqullahul haqqa bikalimatihi wa law karihal
mujrimun.

Ketika ahli sihir datang,
Musa berkata kepada mereka: “Lemparkan apa yang hendak kamu lemparkan.
Setelah mereka melemparkan, Musa berkata: “Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya.
Sesungguhnya Allah tidak akan
membiarkan terus berlangsungnya
perbuatan orang-orang yang
membuat kerusakan.
Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketentuan-Nya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.
(Yunus/10: 80, 81, 82)


Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja 'alnahu habaan mantsura.

Dan Kami hadapi segala perbuatan yang mereka lakukan, lalu Kami0jadikan perbuatan itu seperti debu yang berterbangan. (Al-Furqan/25:23).


Bal naqdzifu bil haqqi 'alal bathili
fayadmaghuhu faidza huwa zahiqun wa lakumul waylu mimma tashifûn(a)
(Al-Anbiya’/21: 18

Sebenarnya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap.
Dan celakalah bagimu dengan apa yang kamu sifakan kepada Allah. (Al- Anbiya’/21: 18


Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma
shana 'u, innama shana 'u kaydu
sahirin wala yuflihus sahiru haytsu ata, fa-alqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi-Rabbi Haruna wa Musa.

Dan lemparkan apa yang ada di
tangan kananmu,
niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat.
Sesungguhnya apa yang mereka
perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir, dan tukang sihir itu tidak akan menang dari mana saja ia datang.
Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata: Kami telah percaya kepada Pemelihara Harun dan Musa.
(Thaha/20: 69-70

Sumber: Makarimul Akhlâq: 414. CATATAN:
Dalam kitabnya Makarimul
Akhlaq Allamah Ath-Thabrasi
mengatakan: Barangsiapa yang sering membaca ayat-ayat Al-Qur’an tersebut atau membawanya, ia akan
diselamatkan dari bahaya sihir: Dalam kitabnya Makârimul Akhlaq: 403,

Allamah Ath-Thabrasi juga
meriwayatkan bahwa Nabi saw
bersabda: Jika kamu takut terhadap gangguan setan dan sihir, maka bacalah ayat berikut:

Inna Rabbukumullahul ladzi khalaqassamawati wal ardha fî sittati ayyam(in)
tsummastawa 'alal 'arsyi,
yughsyil laylan nahara yathlubuhu
hatsitsa, wasy syamsa wal qamara
wan nujuma musakhkharatin/m biramrih(i),
ala lahul khalqu wal amru,
tabarakallahu Rabbul 'alain(a)
Ud 'u Rabbakum tadharru 'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu 'tadîn(a)
Wala tufsidu fil ardhi ba 'da ishlahiha,
wad'uhu khawfan wa thama'an inna rahmatallahi qaribin/m minal
muhsinîn. (Al-A`raf: 54-56

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter

Komentar

Belum ada komentar. Tulislah komentar pertama!

Komentar Baru

Komentar terbaru dinonaktifkan pada posting ini.